Skoči do sadržaja

U okviru projekta DEQAR (Database of External Quality Assurance Reports) objavljeno je prvo istraživanje čiji je cilj bio, analizirajući akreditacijska izvješća, utvrditi kako agencije za osiguravanje kvalitete prevode Standarde i smjernice za osiguravanje kvalitete na Europskom prostoru visokog obrazovanja (ESG), posebno standarde 1.2 i 1.9, u različitim nacionalnim kontekstima.

Ova se analiza usredotočuje na institucionalna izvješća vanjskog osiguravanja kvalitete dostupna u bazi DEQAR-a iz Hrvatske, Estonije, Finske i Portugala – vrlo različitih zemlja u pogledu sustava visokog obrazovanja. U svakoj zemlji odabrano je jedno izvješće po vrsti visokog učilišta. Ukupno je  analizirano 17 izvješća (6 u Hrvatskoj, 4 u Estoniji, 3 u Finskoj i 4 u Portugalu).

Istraživanjem se željelo odgovoriti na pitanje je li ESG povezan s osmišljavanjem, odobravanjem i praćenjem programa u institucionalnim izvješćima vanjskih vrednovanja te prevode li agencije za osiguravanje kvalitete pri vrednovanju visokih učilišta ESG na različite načine.

Rezultati istraživanja

  • Istraživanje je pokazalo da je utjecaj ESG-a na institucionalna izvješća vanjskog osiguravanja kvalitete agencija neupitan i da sve agencije snažno naglašavaju svoju „predanost usklađivanju“ s ESG-om. Unatoč tomu, agencije tumače i prevode ESG različito, a izvješća se razlikuju prema duljini i fokusu.
  • U Portugalu i Finskoj institucionalno vanjsko osiguravanje kvalitete usmjereno je na unutarnje sustave osiguravanja kvalitete visokih učilišta; u Estoniji i Hrvatskoj izvješća ocjenjuju visoka učilišta u cjelini.
  • Sve zemlje imaju dva modela izvješća – jedan se koristio u ciklusima vrednovanja do 2017. ili 2018. godine; i novi, razvijen za najnovije cikluse vrednovanja, koji su u tijeku.
  • Izmijenjeni i dopunjeni model izvješća u Hrvatskoj predstavlja ono što se može definirati kao izravan prijevod ESG-a, dok novi model u Finskoj donosi odstupanje od linearnog prevođenja ESG-a.
  • Aspekt sudjelovanja dionika u osmišljavanju i praćenju programa u Hrvatskoj sagledava se na različitim razinama i u različitim područjima, u Estoniji se procjenjuje jesu li vanjski dionici uključeni u razvoj studijskih programa, dok je u Finskoj naglašen angažman unutarnjih i vanjskih dionika u sustavu upravljanja kvalitetom.
  • Koncept ishoda učenja uglavnom je vidljiv u Estoniji, Finskoj i Hrvatskoj.
  • Pojam studentskog napretka češće se koristi u finskim i estonskim izvješćima.
  • Koncept kvalifikacijskog okvira u analiziranim se izvješćima  ne pojavljuje često, kao ni koncept radnog opterećenja studenata.

Podsjećamo, Agencija za znanost i visoko obrazovanje partner je projekta DEQAR financiranog sredstvima Europske unije iz programa Erasmus+, a nositelj je Europski registar agencija za osiguravanje kvalitete (European Quality Assurance Register for Higher Education – EQAR). Riječ je o dvogodišnjem projektu kroz koji je razvijena europska baza radi lakšeg pristupa izvještajima i odlukama proizišlima iz vrednovanja visokih učilišta koje provode agencije članice EQAR-a.

Pilot studija DEQAR-a