Skoči do sadržaja

U Vilniusu je 22. svibnja 2019. godine održana završna konferencija ERASMUS+ projekta „Linking Academic Recognition and Quality Assurance“ (LIREQA). Domaćin konferencije bio je litvanski Centre for Quality Assessment in Higher Education (SKVC).

Projekt LIREQA za cilj je imao dati doprinos daljnjem unapređenju priznavanja inozemnih kvalifikacija, odnosno pravednom i kvalitetnom vrednovanju inozemnih kvalifikacija, posebno u postupcima akademskog priznavanja inozemnih visokoškolskih kvalifikacija, priznavanja razdoblja studija te, i šire, priznavanja prethodno stečenog učenja (RPL). Izradom preporuka za povezivanje akademskog priznavanja i osiguravanja kvalitete visokog obrazovanja u praksi, ovim se projektom želio dati dodatni poticaj za snažnije povezivanje unutarnjeg i vanjskog osiguravanja kvalitete visokog obrazovanja i akademskog priznavanja. Isto tako, LIREQA projektom se želio dati doprinos razvoju javnih politika u području priznavanja u skladu s Europskom agendom osnaživanja mobilnosti, detektirati postojeće prakse u europskim zemljama te potaknuti dodatnu suradnju visokih učilišta, ENIC i NARIC centara i agencija za vanjsko osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju.

Na završnoj konferenciji u Vilniusu su predstavljene Preporuke (Integrating academic recognition and Quality Assurance: practical recommendations) te su organizirane grupne diskusije o sadržaju preporuka i njihovoj mogućoj primjeni iz perspektive visokih učilišta, agencija za osiguravanje kvalitete te ENIC i NAIC centara. Predstavnica Agencije za znanost i visoko obrazovanje (AZVO) moderirala je jednu od rasprava gdje je, također, dala osvrt na temu iz iskustva AZVO-a koje unutar svog djelokruga rada povezuje postupke vanjskog osiguravanja kvalitete i priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija, s obzirom da je Nacionalni ENIC/NARIC ured dio AZVO-a.

Više informacija o projektu i završnoj konferenciji: https://enqa.eu/index.php/events/lireqa-final-conference/