Skoči do sadržaja

Prema podacima iz Nacionalnog informacijskog sustava prijave na visoka učilišta Agencije za znanost i visoko obrazovanje, gledajući omjer broja prvih prijava i kvote, na dan 11. lipnja 2019. najpoželjniji je studij logopedije Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Listu svih studijskih programa možete preuzeti na poveznici.

Riječ je o trenutačnim podacima koji se do objave konačnih rang-listi za upis mogu i promijeniti. Konačne rang-liste bit će objavljene 15. srpnja 2019. godine.