Skoči do sadržaja

Konferencija Word Education Day održana je u kineskom gradu Dalianu od 27. do 29. rujna 2019. godine na kojoj su sudjelovale prof. dr. sc. Jasmina Havranek, v.d. ravnatelja Agencije za znanost i visoko obrazovanje i dr. sc. Vesna Dodiković-Jurković, zamjenica ravnatelja AZVO-a te održale izlaganje pod nazivom „20  godina Bolonjskog procesa i nove inicijative“.

Konferencija okuplja istraživače, nastavnike, kreatore javnih politika i sve zainteresirane za područje obrazovanja te promovira suradnju u području obrazovanja među različitim visokim učilištima, institucijama i udruženjima iz cijelog svijeta.

Ovogodišnja je tema oblikovanje budućnosti obrazovanja za sve u sklopu koje je održano niz foruma, radionica i predavanja koje su se bavile različitim aspektima budućnosti visokog obrazovanja.

Konf3
Konf1