Skoči do sadržaja

CHEA International Quality Group, čija je članica i Agencija za znanost i visoko obrazovanje, objavila je publikaciju pod nazivom „Digitization of Credentials: Quality of Shorter-Term Educational Experiences“.

Publikacija je nastala kao ishod sastanka ekspertne grupe koju je okupio Council for Higher Education Accreditation i American Association of Collegiate Registrars and Admissions.

Publikacija donosi promišljanja, kao i konkretne preporuke osobito u kontekstu osiguravanja kvalitete, a vezano za sve raširenije digitalne isprave kojima se dokazuje stečenost određene kvalifikacije.

Publikaciju možete pročitati ovdje.

dcqste