Skoči do sadržaja

U sklopu ciklusa seminara o internacionalizaciji visokog obrazovanja, u srijedu, 30. listopada 2019. godine na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Svetošimunska cesta 25, (konferencijska dvorana – mali amfiteatar) održat će se seminar pod nazivom Savezi „europskih sveučilišta“ i razvoj združenih studija.

Cilj je seminara otvoriti raspravu o mogućnostima uključivanja visokih učilišta u saveze europskih sveučilišta te prilikama koje se tako otvaraju. O tim će temama govoriti: gđa. Tine Delva, voditeljica Odjela za visoko obrazovanje Europske komisije, g. Klemen Šubic i gđa. Maja Milas iz Nacionalne agencije Republike Slovenije za kvalitetu u visokom obrazovanju te predstavnici hrvatskih visokih učilišta: prof. dr. sc. Slaven Zjalić, prorektor za međuinstitucijski suradnju i transfer tehnologija Sveučilišta u Zadru te prof. dr. sc. Leandra Vranješ Markić, prorektorica za znanost i inovacije Sveučilišta u Splitu.

U drugom dijelu događanja sudionici će imati priliku čuti iskustva Sveučilišta u Dubrovniku i Zadru, Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te Zagrebačke škole ekonomije i managementa u razvoju združenih studija i privlačenju stranih studenata. Isto tako, razgovarat će o aktivnostima proizašlima iz prvog seminara održanog u lipnju 2019. godine na temu privlačenja stranih studenata.

Ciklus internacionalizacije potaknut je, među ostalim, rezultatima procesa reakreditacije hrvatskih visokih učilišta koji ukazuju na veliki potencijal i snagu domaćih visokih učilišta da studijske programe ponude i na globalnom tržištu te privuku strane studente kao i da kao ravnopravni partneri sudjeluju u programima suradnje i razmjene s inozemnim partnerskim visokim učilištima. Ujedno i sama visoka učilišta, unatoč nekolicini prepoznatih prepreka, iskazuju značajan interes i angažman u tom pogledu.

Seminari u sklopu ciklusa o internacionalizaciji visokog obrazovanja organizirani su u okviru projekta SKAZVO – Unapređenje sustava osiguravanja i unapređenje kvalitete visokog obrazovanja kojeg AZVO provodi, a financiran je sredstvima Europske unije iz Europskoga socijalnog fonda.

Prijave su moguće do 25. listopada 2019. na poveznici.

Seminar European Universities Joint Studies