Skoči do sadržaja

U organizaciji NUFFIC-a (The Dutch organisation for internationalisation in education) na Università Iuav di Venezia (Iuav University of Venice) u Veneciji je dana 26. studenoga 2019. godine održan Peer Learning Activity (PLA) pod nazivom “Support LRC compliant recognition practices in HEIs”, na kojem su sudjelovale i predstavnice Agencije za znanost i visoko obrazovanje.

Ovo istorazinsko učenje (Peer Learning Activity – PLA) dio je projekta „I-Comply“ financiranog sredstvima Erasmus + programa Europske unije Key Action 3 Reform EHEA, koji je usmjeren na pravnu i praktičnu primjenu načela Lisabonske konvencije o priznavanju inozemnih kvalifikacija u Europskom prostoru visokog obrazovanja (EHEA).

Cilj PLA pod nazivom “Support LRC compliant recognition practices in HEIs” bio je identificirati i dizajnirati modele dobre prakse kako bi se na nacionalnim razinama pružila strukturirana podrška visokim učilištima u daljnjem usklađivanju njihovih postupaka akademskog priznavanja s načelima Lisabonske konvencije. Stoga su se određeni predstavnici ENIC i NARIC ureda sastali kako bi razgovarali o načinima unapređenja postupaka akademskog priznavanja na visokim učilištima, jer su upravo ENIC i NARIC centri mjesta s kojeg ekspertiza i iskustvo u području priznavanja inozemnih kvalifikacija u širem smislu treba biti dalje dijeljena u cilju daljnjeg poticanja mobilnosti, osnaživanja internacionalizacije visokog obrazovanja i unapređenja kvalitete visokog obrazovanja. I sami Standardi i smjernice za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju (ESG) ističu pravedno priznavanje visokoškolskih kvalifikacija, razdoblja studija i prethodnog učenja, što uključuje i priznavanje neformalnog i informalnog učenja, kao ključne elemente osiguravanja napretka studenata kroz studij te poticaj za mobilnost. U tom će kontekstu edukacija i relevantne informacije koje mogu i trebaju visokim učilištima osigurati ENIC i NARIC centri biti dodatni element i poticaj za unapređenje kvalitete akademskog priznavanja.

1 PLA Venecija
2 PLA Venecija