Skoči do sadržaja

Senat  Sveučilišta  u  Zagrebu  na  sjednici  10.  prosinca  2019.  donio  je  Odluku  o  osnivanju Fakulteta hrvatskih studija, stoji u priopćenju Sveučilišta u Zagrebu.

Odluka  je  donesena  na  temelju  Elaborata  o  provođenju  statusne  promjene  sveučilišnoga  odjela Hrvatskih  studija  kao  podružnice  Sveučilišta  u Zagrebu  u  status  ustanove  u  sastavu  Sveučilišta  u Zagrebu  pod  nazivom  Fakultet  hrvatskih  studija.  U  Elaboratu  je  utvrđeno  ispunjavanje  uvjeta  i opravdanost  statusne  promjene  podružnice  Sveučilišta  u Zagrebu  (prema  Zakonu  o  ustanovama)  i sveučilišnoga odjela Hrvatskih studija (prema Zakonu o znanosti i visokom obrazovanju) u fakultet i osnivanje  pravne  osobe  Fakultet  hrvatskih  studija  u  sastavu  Sveučilišta  u  Zagrebu  kao  javne ustanove.

 U  Odluci  o  osnivanju  zacrtano  je  poslanje  novoga  fakulteta  kao  visokoučilišne  ustanove  i znanstveno-istraživačke  organizacije:  istraživati  i  proučavati  hrvatsko  društvo,  državu,  prostor, stanovništvo,  iseljeništvo,  kulturu,  hrvatsko  civilizacijsko  i  povijesno  naslijeđe  u  europskom  i općesvjetskom  kontekstu;  o  postojećim  znanjima  i  novostečenim  spoznajama  poučavati  u  sustavu sveučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet, stoji u priopćenju.

Fakultet hrvatskih studija ustrojava i izvodi sveučilišne studije, programe cjeloživotne naobrazbe i druge  oblike  poučavanja,  proučavanja  i  izobrazbe  akademske  razine  i  provodi  znanstveno-istraživačku i stručnu djelatnost u znanstvenim područjima humanističkih i društvenih znanosti te u interdisciplinarnom području znanosti s posebnim fokusom na kroatološku, kulturološku, povijesnu, filološku,  filozofsku,  sociološku,  informacijsko-komunikacijsku,  demografsku,  iseljeničku, identitetsku, psihologijsku, palijativnu i odgojno-obrazovnu problematiku.

Fakultet  hrvatskih  studija  od  2007.  smješten  je  na  Sveučilišnom  kampusu  Borongaj,  ima  više  od dvjesto  nastavnika  i  vanjskih  suradnika,  1390  studenata  na  studijima  demografije  i  hrvatskoga iseljeništva, filozofije i kulture, hrvatskoga latiniteta, latinskoga jezika, komunikologije, kroatologije, povijesti, psihologije i sociologije.