Skoči do sadržaja

U skladu s planom reakreditacije, u listopadu i u studenom 2019. godine provedeni su postupci reakreaditacije sljedećih poslijediplomskih sveučilišnih (doktorskih) studijskih programa:

  • Licencijatski i doktorski studij teologije na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
  • Filozofija na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu
  • Fizika na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
  • Fizika na Odjelu za fiziku Sveučilišta u Rijeci
  • Doktorski studij geografije: prostor, regija, okoliš, pejzaž na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
  • Računarstvo na Tehničkom fakultetu Sveučilišta u Rijeci
  • Ekonomija i globalna sigurnost na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

U prosincu će stručna povjerenstva u okviru reakreditacije posjetiti Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilište Sjever i Sveučilište Jurja Dobrile u Puli radi reakreditacije triju poslijediplomskih sveučilišnih (doktorskih) studijskih programa:

  • Međunarodni ekonomski odnosi i menadžment, združeni studij Sveučilišta Sjever, Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, Zapadnomađarskog sveučilišta u Šopronu, Sveučilišta za ekonomiju u Bratislavi i Sveučilišta primijenjenih znanosti Burgenland
  • Mediji i komunikacija Sveučilišta Sjever
  • Poremećaji jezika, govora i slušanja na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Nakon završetka postupka za svako će visoko učilište na mrežnim stranicama Agencije biti objavljeno izvješće o provedenoj reakreditaciji te akreditacijska preporuka. Dovršetkom spomenutih postupaka završava ciklus reakreditacije sveučilišnih poslijediplomskih (doktorskih) studijskih programa koji je započeo 2016. godine.