Skoči do sadržaja

Agencija za znanost i visoko obrazovanje kontinuirano radi na edukaciji svojih djelatnika i ulaže u njihovo usavršavanje. S tim ciljem je u ovogodišnji program usavršavanja ENQA Leadership 2019, kojeg organizira krovna asocijacija za osiguravanja kvalitete u Europskom prostoru visokog obrazovanja – ENQA, uključena i djelatnica AZVO-a, koja je sudjelovala na tri seminara organizirana u okviru programa. Izvješća sa seminara dostupna su ovdje. Cilj programa bio je pružiti podršku sudionicima u jačanju razumijevanja voditeljskih kompetencija u kontekstu rada agencija za osiguranje kvalitete, uključujući složenost suradnje različitih dionika u procesima vrednovanja. U programu su sudjelovala 24 sudionika iz 16 država, odnosno iz 18 različitih agencija članica ENQA-e. U okviru programa sudionici su u grupama trebali istražiti i prezentirati aktualne teme iz područja osiguravanja kvalitete u visokom obrazovanju. Djelatnica Agencije sudjelovala je u projektnoj grupi koja je održala izlaganje na temu The social responsibility of QA agencies.

1 participants
2 QA principles
3 leadership roles
5 Building HEIs
6 decision making in HE
8 European universities QA
9 Project group presentation