Skoči do sadržaja

U preglednom dokumentu Priznavanje inozemnih obrazovnih kvalifikacija u vrijeme COVID-a 19 dat je osvrt odbora ENIC i NARIC mreža na učinke koje ima izbijanje pandemije koronavirusa na priznavanje inozemnih obrazovnih kvalifikacija, kao i na moguće dugoročne posljedice.

Cilj ovog dokumenta je podržati ENIC i NARIC centre i dionike u sustavu priznavanja inozemnih obrazovnih kvalifikacija u razvoju strategija koje će i u ovim nepredvidivim okolnostima osigurati priznavanje kvalifikacija u skladu s načelima Lisabonske konvencije.

Pored toga, ovaj dokument predlaže i sljedeće korake na razini ENIC i NARIC mreža kojima će se podržati centri u ovom nastojanju.

Pregledni dokument Priznavanje inozemnih obrazovnih kvalifikacija u vrijeme COVID-a 19

rfq2019.