Skoči do sadržaja

Dana 15. rujna 2020. godine održan je prvi u nizu mjesečni online sastanak članica Mreže agencija za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju centralne i istočne Europe – CEENQA na kojem je sudjelovala i predstavnica AZVO-a.

Na sastanku su svoj rad kratko predstavili slovenska agencija NAKVIS i agencija YODAK.

NAKVIS je, također, predstavio metodologiju istraživanja koje provodi na temu nezavisnosti agencija za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju. Riječ je o upitniku koji obuhvaća pet područja –  i.) upravljanje agencijom, ii.) postupak donošenja kriterija za vanjsko vrednovanja visokog obrazovanja, iii.) postupak odabira vanjskih stručnjaka za vrednovanje, iv.) donošenje odluka u postupcima vanjskog vrednovanja i v.) žalbeni postupak, a na temelju kojeg se želi istražiti nezavisnost agencija za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju. Upitnik će biti distribuiran europskim agencijama za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju. Rezultati upitnika bit će sumirani u publikaciji s informacijama o različitim aspektima funkcioniranja agencija s obzirom na njihovu nezavisnost.

CEENQA-in je plan je da se ovakvi kratki online sastanci CEENQA članica održavaju svaka dva mjeseca s ciljem predstavljanja rada svake agencije čkanice i otvaranje prostora za zajedničke suradnje, projekte i slično.