Skoči do sadržaja

Na temelju Upute o mjerama za sprječavanje širenja epidemije bolesti SARS CoV-2 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 i osiguranje uvjeta za redovito obavljanje poslova u tijelima državne uprave te uredima i drugim stručnim službama Vlade Republike Hrvatske, koju je ministar pravosuđa i uprave uz prethodnu suglasnost predsjednika Vlade Republike Hrvatske donio dana 30. studenoga 2020., obavještavamo da će se stranke primati samo u izuzetnim slučajevima uz prethodnu najavu elektroničkim (e-pošta) ili telefonskim putem, pod uvjetom da je fizička nazočnost stranke neophodna za rješavanje zahtjeva.

U tim slučajevima stranke (kojima nije određena mjera samoizolacije) će se uz prethodnu najavu putem e-pošte ili telefonskim putem primiti u posebnom radnom prostoru Agencije za znanost i visoko obrazovanje (dalje u tekstu: Agencija) osiguranom za rad sa strankama uz pridržavanje preporučenih epidemioloških mjera.

Prilikom dolaska, sve su stranke obavezne identificirati se, poštivati nužne epidemiološke mjere (nošenje maski, dezinficiranje ruku, nemati povišenu tjelesnu temperaturu ili respiratorne probleme posebno suhi kašalj), a ukoliko stranke i drugi posjetitelji imaju povišenu tjelesnu temperaturu (37,2 i veću) i/ili smetnje s dišnim organima, a posebno suhi kašalj i kratki dah, zabranit će im se ulazak u Agenciju.

Sva pismena i dalje se mogu upućivati:

Poštom na adresu Agencije: Donje Svetice 38/5, 10 000 Zagreb

ili

e-poštom, a kontakte naših zaposlenika možete naći na poveznici www.azvo.hr/hr/o-nama/kontakti

Ukoliko je nužna neposredna dostava, pismena će se zaprimati u atriju zgrade Ministarstva u prizemlju.

cc