Skoči do sadržaja

Prvi od planirana tri seminara u sklopu programa usavršavanja za djelatnike agencija za osiguravanje kvalitete ENQA Leadership 2021 održan je od 2. do 4. lipnja 2021. godine putem online platforme.

Program organizira krovno udruženje agencija za osiguravanje kvalitete u Europskom prostoru visokog obrazovanja – ENQA (The European Association for Quality Assurance in Higher Education), a u program je uključen i djelatnik Agencije za znanost i visoko obrazovanje.

Domaćin prvoga seminara bila je norveška agencija za osiguravanje kvalitete – NOKUT (The Norwegian Agency for Quality Assurance in Education). Na seminaru se raspravljalo o izazovima i novim trendovima u osiguravanju kvalitete visokog obrazovanja te najčešćim problemima s kojima se suočavaju agencije za osiguravanje kvalitete.

Više informacija te predavanja s održanog seminara dostupni su na poveznici.

ENQA Leadership 2