Skoči do sadržaja

U četvrtak 30. rujna 2021. godine, objavljene su rang-liste za upise u 1. godinu diplomskih studija u akademskoj godini 2021./2022. za ona visoka učilišta koja su upise provodila putem Nacionalnog informacijskog sustava prijave na diplomske studije (NISpDS). Rang-liste dostupne su na mrežnoj stranici www.studij.hr.

Prijave i objavu rang lista je provela Agencija za znanost i visoko obrazovanje, a NISpDS koristilo je 25 visokih učilišta za prijave na ukupno 186 studijskih programa.

Kroz navedeni sustav ove se godine prijavilo 3049 kandidata, a pravo upisa ostvarilo ih je 2324.

Visoka učilišta prepoznala su koristi koje im ovakav način prijave donosi, poput jačanja transparentnosti postupka, smanjenja troškova i administrativnog opterećenja, olakšavanja postupka upisa samim kandidatima.

Sve informacije vezane uz prijavu diplomskih studijskih programa dostupne su na mrežnoj stranici www.studij.hr.