Skoči do sadržaja

U okviru francuskog predsjedanja Vijećem Europske Unije, u Parizu je 16. ožujka 2022. godine održan skup naziva „Evaluations, an essential step towards European Higher Education and Research Area“.

Događanje je organizirala francuska agencija za osiguravanje kvalitete HCERES, a naglasak je bio na tome kako evaluacije u znanosti mogu doprinijeti razvoju kvalitete i kompetitivnosti znanosti i istraživanja u Europi te izgradnji Europskog prostora visokog obrazovanja i Europskog istraživačkog prostora.

U okviru događanja održano je nekoliko okruglih stolova u okviru kojih se raspravljalo o dosadašnjim iskustvima u području vrednovanja u znanosti, izazovima i budućim planovima. Glavni se zaključci odnose na izraženu potrebu određenih reformi kada su u pitanju evaluacije u znanosti posebice vezano za vrednovanje znanstvenih otputa, otvorenu znanost i sl.

Raspravljalo se i o inicijativi za osnivanje Europskih sveučilišta, glavnim zaprekama za njihovu uspostavu i budućim planovima. U okviru te inicijative kao jedan od izazova prepoznato je i osiguravanje kvalitete združenih studija. U okviru toga i v. d. ravnatelja Agencije za znanost i visoko obrazovanje mr. sc. Sandra Bezjak predstavila je iskustvo AZVO-a u provedbi akreditacije združenog studija predloženog od strane hrvatsko-francuskog konzorcija. Istaknuto je kako bi uspješnom osiguravanju kvalitete Europskih sveučilišta i združenih studija trebali doprinijeti i sljedeći dokumenti: European Approach for QA of Joint Programs te European Framework for the Comprehensive QA of European Universities.

S obzirom na to da se AZVO, uz samo nekoliko drugih europskih agencija za osiguravanje kvalitete, bavi i evaluacijama u znanosti, dogovoreno je daljnje osnaživanje suradnje među tim agencijama u cilju razmjena iskustava, ali i pokretanja određenih europskih inicijativa.

Program

hceres
Sandra Bezjak 3
Session 3 TR2 panelsalle conférence
Clôture Thierry Coulhon 3