Skoči do sadržaja

Agencija za znanost i visoko obrazovanje (AZVO) objavila je 22. ožujka 2022. godine Godišnje izvješće za 2021. godinu i Plan aktivnosti za 2022. godinu koje sadrži opširne informacije o provedenim aktivnostima i njihovim rezultatima u protekloj godini.

„Godina iza nas, u poslovnom je smislu, jedna od najuspješnijih za Agenciju“, istaknula je v. d. ravnatelja mr. sc. Sandra Bezjak. Dodala je i da je uspješno prošao treći postupak međunarodnoga vanjskog vrednovanja koji provodi ENQA i kojim se učvrstio status Agencije na europskoj razini, te da je učinjen iskorak i u pogledu provedbe vrednovanja inozemnih visokih učilišta i studijskih programa i vrednovanja združenih studija.

Izmjenom Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru 2021. godine AZVO je preuzeo vođenje Podregistra standarda kvalifikacija i Podregistra skupova ishoda učenja unutar Registra HKO-a, kao i dodatne aktivnosti čime se značajno proširio djelokrug rada.

Godina 2021. za Agenciju je i početak novoga strateškog razdoblja. Okosnica aktivnosti u idućem petogodišnjem razdoblju su dva cilja: očuvanje relevantnosti vanjskog osiguravanja kvalitete i osnaživanje društvene uloge AZVO-a kao promicatelja kvalitete visokog obrazovanja i znanosti.

Pregled aktivnosti u 2021. godini

 • Provedeno je međunarodno vrednovanje AZVO-a s ciljem obnove statusa u ENQA-i i EQAR-u.
 • Proveden je postupak reakreditacije na 24 visoka učilišta.
 • Proveden je postupak vanjskog vrednovanja njemačke akreditacijske agencije The Accreditation Agency for Study Programmes in Engineering, Informatics, Natural Sciences and Mathematics (ASIIN) s ciljem obnove njezina članstva u EQAR-u.
 • Proveden je postupak akreditacije 7 studijskih programa ukrajinskoga visokog učilišta.
 • Proveden je postupak akreditacije združenoga diplomskog studija hrvatskog i francuskog visokog učilišta u skladu sa standardima Europskog pristupa osiguravanju kvalitete združenih studija.
 • Provedeno je 6 postupaka inicijalne akreditacije studijskih programa.
 • Provedeno je 10 postupaka inicijalne akreditacije znanstvene djelatnosti.
 • Proveden je postupak audita na 5 visokih učilišta.
 • Akreditacijski je savjet održao 11 sjednica.
 • Održano je 120 sjednica matičnih odbora koji sudjeluju u izboru u znanstvena zvanja.
 • Održano je 38 sjednica matičnih povjerenstava i dvije sjednice Odbora za koordinaciju rada matičnih povjerenstava.
 • Održano je 7 sjednica Vijeća veleučilišta i visokih škola.
 • Održano je 11 sjednica Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj.
 • 82 % kandidata ostvarilo je pravo upisa na neki od studijskih programa u RH (ljetni rok).
 • Priznato je 1500 inozemnih visokoškolskih kvalifikacija radi pristupa tržištu rada.
 • Tijekom 2021. godine AZVO je sudjelovao u 8 međunarodnih projekata financiranih iz programa Europske unije i drugih izvora.
 • Završena je provedba petogodišnjeg projekta SKAZVO financiranog sredstvima EU-a iz Europskog socijalnog fonda.
 • Objavljene su publikacije: Samoanaliza Agencije za znanost i visoko obrazovanje 2021., Analiza ishoda postupaka reakreditacije visokih učilišta u polju ekonomije, Analiza ishoda postupaka reakreditacije visokih učilišta u području biotehničkih znanosti.
 • Održano je 5 webinara na temu nastavničkih kompetencija i 1 radionica uživo, 10 online radionica za CROSBI, MOZVAG i Bazu projekata, 4 webinara na temu jačanja službi potpore studentima (karijernih centara, službi za psihološko savjetovanje itd.), 2 webinara na temu internacionalizacije, 2 radionice na temu e-učenja, 1 webinar na temu uloge primijenjenih istraživanja u razvoju stručnoga visokog obrazovanja, 1 webinar o akreditaciji Svjetske federacije za medicinsku edukaciju (WFME).
 • Održan je trodnevni seminar u Zadru Unutarnje osiguravanje kvalitete visokih učilišta: od promatrača do pokretača promjene od 10. do 12. studenog 2021. godine.
 • Provedena su 2 istraživanja o učincima pandemije na visoko obrazovanje: Studenti i pandemija: Kako smo (pre)živjeli? i Visokoškolski nastavnici i pandemija: akademski i psihološki izazovi.
 • Proveden je vanjski recertifikacijski audit (DNV) kojim je potvrđeno da se sustav unutarnje kvalitete AZVO-a nalazi u području visoke usklađenosti sa zahtjevima norme HRN EN ISO 9001:2015 te je AZVO-u izdan certifikat za iduće trogodišnje razdoblje do 28. listopada 2024. godine.

Sažetak Plana aktivnosti za 2022. godinu

 • Obnova registracije u EQAR-u i punopravnog članstva u ENQA-i na razdoblje od 5 godina na temelju provedenog međunarodnog vrednovanja rada AZVO-a.
 • Provedba reakreditacije prema Planu reakreditacije koji je donio Akreditacijski savjet AZVO-a.
 • Provedba inicijalne akreditacije za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja / znanstvene djelatnosti prema zaprimljenim zahtjevima.
 • Provedba inicijalne akreditacije studijskih programa / online studija prema zaprimljenim zahtjevima.
 • Provedba vanjske prosudbe prema Planu koji je donio Akreditacijski savjet.
 • Provedba tematskog vrednovanja prema zaprimljenim zahtjevima.
 • Provedba vrednovanja združenih studija prema zaprimljenim zahtjevima.
 • Provedba prekograničnih vrednovanja prema zaprimljenim zahtjevima.
 • Razvoj i primjena Hrvatskog kvalifikacijskog okvira.
 • Reakreditacija javnih znanstvenih instituta i dijela znanstvenih organizacija izvan sustava javnih znanstvenih instituta.
 • Prikupljanje i obrada podataka te izrada statistika i analiza na razini sustava uz praćenje trendova.
 • Praćenje zadovoljstva i zapošljavanja diplomiranih studenata.
 • Stručna, administrativna i informatička potpora radu strateških i stručnih tijela u sustavu znanosti i visokog obrazovanja (Nacionalno vijeće za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj, Vijeće veleučilišta i visokih škola, matična povjerenstva Vijeća veleučilišta i visokih škola, matični odbori za izbore u znanstvena zvanja, područna znanstvena i umjetnička vijeća).
 • Sudjelovanje u međunarodnim projektima koji su u tijeku i prijave novih projekata.
 • Edukacijske aktivnosti za različite grupe dionika u sustavu visokog obrazovanja i znanosti.
 • Informiranje o uvjetima upisa, rokovima prijava i ostalim relevantnim informacijama povezanim s prijavom, konkuriranjem i ostvarivanjem prava upisa na studijske programe.
 • Provedba postupka prijava na integrirane preddiplomske i diplomske studijske programe visokih učilišta u Hrvatskoj.
 • Provođenje centralizirane prijave na diplomske studijske programe.
 • Prikupljanje i obrađivanje podataka kandidata izvan redovitog sustava obrazovanja u Hrvatskoj koji upisuju 1. razred srednje škole.
 • Priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija.
 • Predstavljanje na stručnim skupovima.
 • Informiranje javnosti o aktivnostima AZVO-a.
 • Druge aktivnosti.

Godišnje izvješće AZVO-a za 2021. godinu i Plan aktivnosti za 2022. godinu dostupno je na poveznici.

Naslovnica GI2021