Skoči do sadržaja

Seminar Uključenost studenata u procese vanjskog i unutarnjeg osiguravanja kvalitete visokih učilišta održan je u petak 13. svibnja 2022. godine u Zagrebu u organizaciji Agencije za znanost i visoko obrazovanje (AZVO). 

Cilj događanja bio je informirati studente o mogućnostima njihova aktivnijeg uključivanja u procese unutarnjeg i vanjskog osiguravanja kvalitete i otvoriti raspravu o različitim aspektima kvalitete iz perspektive studenata i visokoškolskih nastavnika.

“U središtu obrazovnog procesa kako ga vidimo unutar Europskog prostora visokog obrazovanja je student i sve treba biti okrenuto prema njemu, odnosno njoj. Osiguravanje kvalitete je jedan od alata u ostvarenju tog cilja. Naša je namjera ukazati vam danas da i vi možete i trebate biti aktivni sudionici procesa osiguravanja kvalitete”, poručila je na otvorenju seminara mr. sc. Sandra Bezjak, v. d. ravnatelja AZVO-a.

U prvom dijelu seminara, predstavnik Europske studentske unije Damir Solak govorio je o načinima na koje se studenti mogu uključiti u postupke vrednovanja te kako se mogu uključiti u aktivnosti ESU-a. Tema drugog dijela događanja bila je sudjelovanje studenata u stručnom povjerenstvu u postupku reakreditacije, o čemu je govorio Luka Marković, diplomirani student engleskog jezika i povijesti.

U sklopu seminara održan je okrugli stol Dvije perspektive – jedna kvaliteta na kojem su sudjelovali: prof. dr. sc. Dražan Kozak, pomoćnik rektora za osiguravanje kvalitete Sveučilišta u Slavonskom Brodu, prof. dr. sc. Sanja Smojver Ažić s Odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, Silvija Grgić, prodekanica za kvalitetu i razvoj Visokog učilišta Algebra, Marija Damjanović, studentica prodekanica Filozofskog fakulteta Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku i Vida Žagar, studentica diplomskog stručnog studija Filmska i televizijska režija i produkcija na Sveučilištu VERN. Da studenti trebaju biti pokretači promjena u visokom obrazovanju i u svojim okruženjima, a u tome ih treba ohrabriti i pružiti im podršku, jedan je od zaključaka rasprave.

Događanje je okupilo pedeset studenata preddiplomskih, diplomskih i integriranih studija iz cijele Hrvatske.

  • Uključenost studenata u procese vanjskog i unutarnjeg osiguravanja kvalitete visokih učilišta
  • Uključenost studenata u procese vanjskog i unutarnjeg osiguravanja kvalitete visokih učilišta - Damir Solak
  • Uključenost studenata u procese vanjskog i unutarnjeg osiguravanja kvalitete visokih učilišta - Drazen Kozak
  • Uključenost studenata u procese vanjskog i unutarnjeg osiguravanja kvalitete visokih učilišta - Ivan Fedor
  • Uključenost studenata u procese vanjskog i unutarnjeg osiguravanja kvalitete visokih učilišta - Luka Markovic
  • Uključenost studenata u procese vanjskog i unutarnjeg osiguravanja kvalitete visokih učilišta - okrugli stol
  • Uključenost studenata u procese vanjskog i unutarnjeg osiguravanja kvalitete visokih učilišta - Sandra Bezjak
  • Uključenost studenata u procese vanjskog i unutarnjeg osiguravanja kvalitete visokih učilišta - Sanja Smojver Azic
  • Uključenost studenata u procese vanjskog i unutarnjeg osiguravanja kvalitete visokih učilišta - Silvija Grgić
  • Uključenost studenata u procese vanjskog i unutarnjeg osiguravanja kvalitete visokih učilišta - Vida Žagar