Skoči do sadržaja

Online radionica koja je pod nazivom Facilitating transparency and recognition through online course catalogues and databases održana 8. lipnja 2022. godine, dio je završnih projektnih aktivnosti koji se provode u okviru međunarodnog projekta Online course catalogues and databases for transparency and recognition (OCTRA) financiranog sredstvima ERASMUS+ programa Europske unije, a u kojem Agencija za znanost i visoko obrazovanje sudjeluje (njezin Nacionalni ENIC/NARIC ured) kao jedan od partnera.

Ova radionica za cilj je imala istražiti mišljenja dionika, predstavnika hrvatskih visokih učilišta, odnosno njihovih Ureda za akademsko priznavanje inozemnih kvalifikacija o korištenju kataloga kolegija i baza podataka s podacima o nacionalnim kvalifikacijama kako bi se potaknulo daljnje osiguravanje vidljivosti i dostupnosti podataka koji, među ostalim, mogu olakšati priznavanje kvalifikacija.

Tijekom radionice su se, također, predstavile smjernice za izradu kataloga kolegija i baza podataka nacionalnih kvalifikacija izrađenog na temelju istraživanja koje su proveli partneri na OCTRA projektu.

OCTRA projektom se željelo u ovom području učvrstiti suradnju među ENIC i NARIC centrima, nacionalnim kontaktnim točkama za primjenu načela Europskog kvalifikacijskog okvira i nacionalnih Europass centara te se izradom preporuka za daljnji razvoj postojećih nacionalnih baza podataka i registara nacionalnih kvalifikacija (NQD) željela promovirati njihovu upotreba u pravičnom priznavanju inozemnih kvalifikacija.

Cilj projekta je povećati dijalog s visokim učilištima dogovarajući se o predlošcima online kataloga kolegija i poboljšanju NQD-a koji bi vodili strukturiranim i transparentnim ishodima učenja visokoškolskih kvalifikacija, a koji bi olakšali automatsko priznavanje razine obrazovanja.

Partneri na OCTRA projektu su NARIC centri Latvije, Bugarske, Estonije, Hrvatske i Poljske te ENIC centar Bosne i Hercegovine, zatim visoka učilišta iz Latvije, Rektorski zbor i Studentska unija Latvije, kao i pridruženi relevantni dionici.

Projekt je započeo u lipnju 2020. i trajat će do jeseni 2022. godine.

3 National workshop
octra