Skoči do sadržaja

Vijeće Europskog registra agencija za osiguravanje kvalitete (European Quality Assurance Register for Higher Education – EQAR) Odlukom od 7. srpnja 2022. odobrilo je Agenciji za znanost i visoko obrazovanje obnovu članstva koje će na snazi biti do  31. ožujka 2027. godine. Uspješnom obnovom članstva u EQAR-u i ENQA-i Agencija je potvrdila usklađenost svoga rada sa Standardima i smjernicama za osiguravanje kvalitete u Europskom prostoru visokog obrazovanja, a ujedno i vjerodostojnost svoga rada.

Prema procjeni EQAR-a, Agencija je usklađena s 12 standarda dok je u dva standarda procijenjena djelomična usklađenost s ESG-jem.

Podsjećamo, Agencija je tijekom 2021. godine prošla postupak međunarodnog vanjskog vrednovanja s ciljem obnove članstva u ENQA-i i EQAR-u te uspješno ostvarila oba članstva, a prema dobivenim ocjenama, svrstala se među najbolje ocijenjene europske agencije za osiguravanje kvalitete visokog obrazovanja.

Agencija je članica ovih udruženja od 2011. godine i dužna je svakih pet godina proći postupak vrednovanja kako bi dokazala usklađenost s ESG-jem i obnovila članstvo.

eqar