Skoči do sadržaja

Agenciju za znanost u visoko obrazovanje, 6. rujna 2022., posjetili su predstavnici Nacionalne agencije Republike Slovenije za kvalitetu u visokom obrazovanju (Nacionalna agencija RS za kakovost v visokem šolstvu – NAKVIS) kako bi razmijenili iskustva i prakse u području osiguravanja kvalitete te razgovarali o daljnjoj suradnji između dvije agencije.

Nadalje, razgovaralo se o usklađivanju rada agencija s ESG-jima, iskustvima u postupku vrednovanja u svrhu članstva u ENQA-i, inicijativama u sklopu CEENQA-e (s obzirom na to da je slovenski direktor i predsjednik te mreže), izazovima u provedbi procesa vanjskog vrednovanja, mikrokvalifikacijama i drugim temama.

NAKVIS
NAKVIS 3