Skoči do sadržaja

Rang-liste za upise u 1. godinu diplomskih studija u akademskoj godini 2022./2023. objavljene su u petak 30. rujna 2022. godine na mrežnoj stranici www.studij.hr. Objavljene liste odnose se na ona visoka učilišta koja su upise provodila putem Nacionalnog informacijskog sustava prijave na diplomske studije (NISpDS).

Prijave i objavu rang-listi provela je Agencija za znanost i visoko obrazovanje, a NISpDS  koristilo je 25 visokih učilišta za prijave na ukupno 197 studijskih programa.

Kroz navedeni sustav ove se godine prijavilo 2853 kandidata, a pravo upisa ostvarilo ih je 2149. Ukupna ponuđena kvota je bila 4966 mjesta.

Visoka učilišta prepoznala su koristi koje im ovakav način prijave donosi, poput jačanja transparentnosti postupka, smanjenja troškova i administrativnog opterećenja te olakšavanja postupka upisa samim kandidatima.

Sve informacije vezane uz prijavu diplomskih studijskih programa dostupne su na mrežnoj stranici www.studij.hr.