Skoči do sadržaja

U organizaciji Vijeća Europe i UNESCO-a, u Strasbourgu je dana 15. studenoga 2022. godine održan deveti po redu sastanak Odbora Konvencije o priznavanju visokoškolskih kvalifikacija u području Europe (Convention on the Recognition of Qualifications concerning Higher Education in the European Region), tzv. Lisabonske konvencije (1997., Ugovor Vijeća Europe br. 165) na kojoj je sudjelovala delegacija Republike Hrvatske s predstavnicama Ministarstva znanosti i obrazovanja te Agencije za znanost i visoko obrazovanje.

Na ovogodišnjem sastanku su, među ostalim, predstavljene glavne teme i preporuke dokumenta Monitoring Report on the implementation of the Lisbon Recognition Convention, s naglaskom na tematska područja koja su u fokusu rada, primarno ENIC i NARIC centara, ali i drugih dionika u sustavu priznavanja inozemnih visokoškolskih kvalifikacija. Riječ je o sljedećim temama: pravo na prigovor, informiranje javnosti, transnacionalno obrazovanje, automatsko priznavanje i digitalizacija.

Na sastanku se, također, razgovaralo o daljnjim koracima u implementaciji Global Convention on the Recognition of Qualifications concerning Higher Education, Europske putovnice za izbjeglice te strateškim aktivnostima centara ENIC i NARIC mreža u idućem razdoblju.

Na sastanku Odbora je, uz prisustvo idejnih začetnika Lisabonske konvencije, prigodno obilježena 25. godišnjica donošenja Konvencije.

Republika Hrvatska je Lisabonsku konvenciju ratificirala 2002. godine i od tada aktivno u praksi provodi načela koja osiguravaju poticanje akademske mobilnosti i pravično vrednovanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija kroz postupke i aktivnosti koje provodi Nacionalni ENIC/NARIC ured Agencije za znanost i visoko obrazovanje.

Sastav i zadaće Odbora Lisabonske konvencije navedeni su u članku X. 2 Konvencije te u pratećim izvješćima koja su dostupna na internetskim stranicama Vijeće Europe http://conventions.coe.int i http://www.coe.int te, također, na internetskim stranicama UNESCO-a www.unesco.org/en/education/higher-education/convention .

Agenda Odbora LRC

LRS Strasbourg