Skoči do sadržaja

Dana 1. prosinca 2022. godine je u organizaciji Ministarstva znanosti i obrazovanja (MZO), u virtualnom okruženju održana radionica pod nazivom Povezanost mikrokvalifikacija u visokom obrazovanju s Hrvatskim kvalifikacijskim okvirom. Online radionica bila je namijenjena prvenstveno predstavnicima  visokih učilišta.

Na radionici je predstavljen dokument MZO-a Uputa za izradu, usklađivanje i odobravanje obrazovnih programa visokih učilišta na razini visokog obrazovanja za potrebe financiranja putem vaučera sredstvima iz NPOO 2021. – 2026. te su predstavnice Agencije za znanost i visoko obrazovanje predstavile postupak i iskustva u formalnom i stručnom vrednovanju prijedloga standarda kvalifikacija i prijedloga standarda skupova ishoda učenja za upis u Registar HKO-a s dodatnim naglaskom na razvoj obrazovnih programa za cjeloživotno učenje na razini visokog obrazovanja koji su usklađeni sa standardima skupova ishoda učenja iz Registra HKO-a. Predstavnica ministarstva nadležnog za rad pojasnila je mogućnosti financiranja putem vaučera za programe cjeloživotnog učenja usklađene s Registrom HKO-a, dok je predstavnik Skupine za praćenje Bolonjskog procesa (Bologna Follow-up Group) prikazao europski kontekst mikrokvalifikacija u visokom obrazovanju.

Program

http://www.kvalifikacije.hr/

hko2