Skoči do sadržaja

Na temelju čl. 38. – 43. Zakona o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22), čl. 36. Zakona o osiguravanju kvalitete u visokom obrazovanju i znanosti („Narodne novine“, broj 151/22) te čl. 25.-29. Statuta Agencije za znanost i visoko obrazovanje (KLASA: 003-05/13-01/0001; URBROJ: 355-01-23-29), a u skladu s Odlukom Upravnog vijeća Agencije za znanost i visoko obrazovanje, donesenom na 76. sjednici održanoj dana 3. veljače 2023. godine, Upravno vijeće Agencije raspisuje javni natječaj za imenovanje ravnatelja Agencije za znanost i visoko obrazovanje.

Ravnatelj se imenuje na vrijeme od četiri godine.

Uvjeti:

  • akademski stupanj doktora znanosti i biran je na znanstveno-nastavno radno mjesto izvanrednog profesora ili hijerarhijski viša znanstveno-nastavna radna mjesta
  • najmanje četiri godine radnog iskustva na upravljačkim i organizacijskim poslovima iz područja visokog obrazovanja i znanosti
  • istaknuti rezultati rada u području visokog obrazovanja, znanosti i osiguravanja kvalitete u visokom obrazovanju i znanosti u međunarodnom kontekstu
  • izvrsno govori i piše engleski jezik.