Skoči do sadržaja

Globalna konvencija o priznavanju kvalifikacija u visokom obrazovanju, sastavljena u Parizu 25. studenoga 2019. godine, objavljena je u Narodnim novinama – Međunarodni ugovori, broj 7/21 te je stupila na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku 5. ožujka 2023. godine.

Glavni cilj Konvencije je uspostavljanje međunarodnog normativnog instrumenta za priznavanje na globalnoj razini.

Cilj je i promicanje međunarodne mobilnosti, komunikacije i suradnje u pogledu pravednih i transparentnih postupaka priznavanja, kao i osiguravanja kvalitete i akademskog integriteta u visokom obrazovanju na globalnoj razini.