Skoči do sadržaja

U Astani u Kazahstanu 2. i 3. lipnja 2023. godine održana je Opća skupština Mreže agencija za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju Centralne i Istočne Europe (Network of Central and Eastern European Quality Assurance Agencies in Higher Education – CEENQA), za čiju je potpredsjednicu izabrana dr. sc. Vesna Dodiković-Jurković iz Agencije za znanost i visoko obrazovanje (AZVO).

Osim Opće skupštine, a na inicijativu AZVO-a, održana je radionica “People and Culture in QA Agencies” posvećena upravljanju ljudskim potencijalima u agencijama za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju. Tom je prigodom dr. sc. Vesna Dodiković-Jurković održala prezentaciju „Developments in HR management in QA agencies“, u sklopu koje su predstavljeni rezultati opsežnog on-line anketnog upitnika na temu upravljanje ljudskim potencijalima, u kojem su sudjelovale članice CEENQA-e.

Pored radionice, održan je i okrugli stol na temu The impact of digitalisation on the HR practices of QA agencies”.

U sklopu radionice “People and Culture in QA Agencies” održane su sljedeće prezentacije:

CEENQA ASTANA Opća skupština