Skoči do sadržaja

Radionica o integraciji Standarda i smjernica za osiguravanje kvalitete u Europskom prostoru visokog obrazovanja (ESG) u radu agencija za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju za zemlje zapadnog Balkana (WB 6) održana je 6. i 7. srpnja 2023. godine u Zagrebu.

Radionicu je organizirala Obrazovno-reformska inicijativa za jugoistočnu Europu ERI SEE (Education Reform Initiative of South Eastern Europe) u suradnji sa Ministarstvom znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, Agencijom za znanost i visoko obrazovanje, uz potporu Regionalnog vijeća za suradnju (RCC) te kao dio aktivnosti ERI SEE -RCC regionalne radne skupine za visokoškolske kvalifikacije i osiguravanje kvalitete.

Na radionici su sudjelovale i izlagale ravnateljica Agencije za znanost i visoko obrazovanje izv. prof. dr. sc. Danijela Horvatek Tomić te pomoćnica ravnateljice za visoko obrazovanje mr. sc. Sandra Bezjak i pomoćnica ravnateljice za kvalitetu dr. sc. Vesna Dodiković-Jurković.