Skoči do sadržaja

Hrvatski sabor je na 16. sjednici održanoj 14. srpnja 2023. godine imenovao članove Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje, znanost i tehnološki razvoj.

Odluka o imenovanju objavljena je u „Narodnim novinama“, broj 81/2023.

U skladu s odredbom članka 86. stavka 4. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti („Narodne novine“, broj 119/2022) administrativne i stručne poslove za Nacionalno vijeće za visoko obrazovanje, znanost i tehnološki razvoj obavlja Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske.