Skoči do sadržaja

Predstavnice Agencije za znanost i visoko obrazovanje su sudjelovale na regionalnom sastanku ENIC i NARIC centara regije koji se održao u okviru Završne konferencije projekta Implementacija Lisabonske konvencije u Bosni i Hercegovini (ILIRIC), a koja se održala 27. listopada 2023. godine u Mostar, Bosna i Hercegovina, u organizaciji Centra za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja Bosne i Hercegovine.

Tema regionalnog sastanka, odnosno panel diskusije bila je „Potpuna provedba odredbi Lisabonske konvencije i njezinih pratećih dokumenata u državama regije“, a pitanja o kojima se raspravljalo su bila:

  1. Smatrate li da se u vašim zemljama Lisabonska konvencija u potpunosti provodi?
  2. Koliko su razvijene procedure priznavanja prethodnog učenja izbjeglicama u vašim zemljama?
  3. Što su za vas bitne razlike koje mogu dovesti do ne priznavanja kvalifikacija?
  4. Traže li visoka učilišta u vašim zemljama mišljenje ENIC i NARIC centara prilikom akademskog priznavanja inozemnih visokoškolskih kvalifikacija?
  5. Koji su glavni kriteriji kojima se vodite prilikom vrednovanja inozemnih visokoškolskih kvalifikacija?
  6. Smatrate li da će rezultati ILIRIC projekta olakšati procedure priznavanja u zemljama regije?