Skoči do sadržaja

U Sèvresu je, u organizaciji France Éducation International i Information Centre on Academic Mobility and Equivalence (CIMEA), 30. i 31. siječnja 2024. godine održan drugi sastanak konzorcija projekta Mediterranean Automatic Recognition Network (MAReN) u kojem Agencija za znanost i visoko obrazovanje sudjeluje kao jedan od partnera.

Glavni cilj projekta MAReN financiranog sredstvima ERASMUS+ programa Europske unije je podržati i potaknuti postizanje ciljeva Europskog obrazovnog prostora, posebice provedbu Preporuke Vijeća Europske unije o promicanju automatskog akademskog priznavanja visokoškolskih i srednjoškolskih kvalifikacija te ishoda razdoblja učenja provedenog u inozemstvu.

Na sastanku u Sèvresu raspravljalo se o nacrtu dokumenta o prekograničnom (visokom) obrazovanju, planirale su se radionice za visoka učilišta te ostale projektne aktivnosti koje je potrebno provesti do kraja ove godine.

Očekivani učinak koji se želi ostvariti projektom je uspostava automatskog priznavanja kvalifikacija među zemljama mediteranske regije kroz razvoj alata, poput usporedne tablice, koji su namijenjeni visokim učilištima i drugim dionicima. Drugi važan aspekt ovog projekta je jačanje suradnje među NARIC centrima mediteranske regije te, zahvaljujući njihovom angažmanu, i među ministarstvima nadležnim za visoko obrazovanje partnerskih zemalja, što će biti olakšano uspostavom tajništva Mreže.

Koordinator MAReN projekta je institucija CIMEA iz Italije, dok su partneri na projektu uz hrvatsku Agenciju za znanost i visoko obrazovanje, France education International (FEI) iz Francuske, Ministerio da educacao e ciencia (MEC) iz Portugala i Ministerio de universidades (MUNI) iz Španjolske.

Projekt će trajati do kraja 2024. godine.

Program sastanka