Skoči do sadržaja

Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama („Narodne novine“, 29/24) i Odluke o zabrani novog zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama („Narodne novine“, broj 35/22) uz prethodno dobivene suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja ((od 16. travnja 2024. godine (KLASA: 602-04/24-04/00146, URBROJ: 533-04-24-0002) te od 5. lipnja 2024. godine (KLASA:602-04/24-04/00146, URBROJ:533-04-24-0004)) ravnateljica Agencije za znanost i visoko obrazovanje, izv. prof. dr. sc. Danijela Horvatek Tomić,  raspisuje javni natječaj za radna mjesta:

  1. Radno mjesto II. vrste, viši/a referent/ica, Odjel za nabavu i dokumentacijske poslove, Služba za financije i javnu nabavu, jedan/a (1) izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme,  uz ugovaranje obveznog probnog rada u trajanju od tri (3) mjeseca – koeficijent složenosti poslova 1,70
  2. Radno mjesto I. vrste, viši/a savjetnik/ca 1,Odjel za vanjska vrednovanja u znanosti, Služba za vrednovanja u znanosti, jedan (1) izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme,  uz ugovaranje obveznog probnog rada u trajanju od šest (6) mjeseci – koeficijent složenosti poslova 2,35
  3. Radno mjesto I. vrste, viši/a savjetnik/ca 1, Odjel za opće, pravne, kadrovske i informatičke poslove, dva (2) izvršitelja/ice na neodređeno vrijeme, uz ugovaranje obveznog probnog rada u trajanju od šest (6) mjeseci, koeficijent složenosti poslova 2,35

Više informacija: