Skoči do sadržaja

Tip programa2022/2023
Stručni studij44,580
Javna sveučilišta17,801
Javna veleučilišta15,238
Privatna sveučilišta2,141
Privatna veleučilišta9,400
Sveučilišni studij114,174
Javna sveučilišta111,228
Privatna sveučilišta2,946
UKUPNO158,754