Skoči do sadržaja

Naziv ustanove nositelja i izvođača2022/2023
Javna veleučilišta15,238
Međimursko veleučilište u Čakovcu542
Tehničko veleučilište u Zagrebu4,394
Veleučilište "Lavoslav Ružička" u Vukovaru921
Veleučilište "Marko Marulić" u Kninu273
Veleučilište "Nikola Tesla" u Gospiću198
Veleučilište Hrvatsko Zagorje Krapina314
Veleučilište kriminalistike i javne sigurnosti, Zagreb368
Veleučilište u Karlovcu1,434
Veleučilište u Križevcima337
Veleučilište u Rijeci1,368
Veleučilište u Šibeniku568
Veleučilište u Virovitici328
Zdravstveno veleučilište u Zagrebu4,193
Privatna veleučilišta9,400
Adventističko teološko visoko učilište u Maruševcu*21
EFFECTUS veleučilište386
Europska poslovna škola Zagreb
Istarsko veleučilište74
Poslovno veleučilište Zagreb231
RIT Croatia790
Veleučilište ARCA52
Veleučilište Aspira727
Veleučilište Baltazar, Zaprešić1,432
Veleučilište Edward Bernays335
Veleučilište Ivanić-Grad166
Veleučilište menadžmenta i sigurnosti SECURUS
Veleučilište PAR123
Veleučilište RRiF120
Veleučilište suvremenih informacijskih tehnologija428
Veleučilište u Bjelovaru749
Veleučilište Velika Gorica1,159
Visoko evanđeosko teološko učilište u Osijeku34
Visoko učilište Algebra1,831
Zagrebačka škola ekonomije i managementa742
Javna sveučilišta17,801
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku1,915
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli346
Sveučilište Sjever2,757
Sveučilište u Dubrovniku282
Sveučilište u Rijeci1,294
Sveučilište u Slavonskom Brodu677
Sveučilište u Splitu4,561
Sveučilište u Zadru106
Sveučilište u Zagrebu5,863
Privatna sveučilišta2,141
Libertas međunarodno sveučilište922
Sveučilište VERN1,219
UKUPNO44,580

*nije akreditirano prema ZOK-u