Skoči do sadržaja

Erasmus+

Strengthening Capacities and Mechanisms for Enhancement of Quality Assurance System in Higher Education in Bosnia and Herzegovina (SMEQA)

Polazište za projekt SMEQA financiran iz ERASMUS+ programa temelji se na potrebi bosanskohercegovačkog društva za rješavanjem pitanja akreditacije studijskih programa, unapređenja sustava osiguravanja kvalitete visokog obrazovanja i izgradnje kapaciteta na svim institucijama u BiH za buduće postupke akreditacije. Projektne aktivnosti su usmjerene na institucionalno jačanje mehanizama akreditacije, harmonizaciju procesa u BiH i sustavnu implementaciju Standarda i smjernica za osiguravanje kvalitete u Europskom prostoru visokog obrazovanja (ESG). Rezultati projekta trebaju osigurati detaljnu analizu trenutnog stanja u BiH, jačanje kapaciteta agencija, ministarstava i visokih učilišta razvojem, poboljšanjem i implementacijom postupaka vanjskog osiguravanja kvalitete u visokom obrazovanju (akreditacije). Cilj je, također, uspostaviti mehanizme harmonizacije sustava osiguravanja kvalitete u visokom obrazovanju u BiH, izraditi preporuke za reguliranje postupka unutarnjeg osiguravanja kvalitete te uspostaviti edukacije za recenzente u postupcima akreditacije.

Koordinator projekta je Univerzitet u Zenici, a korisnici su sedam visokih učilišta u BiH, ministarstva te dvije agencije za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju.

Partneri iz Europske unije su Sveučilište u Ljubljani, Sveučilište u Splitu, Agencija za znanost i visoko obrazovanje (AZVO) i Slovenska agencija za osiguravanje kvalitete visokog obrazovanja (NAKVIS).

Javni poziv: ERASMUS-EDU-2023-CBHE

Projekt je započeo 1. siječnja 2024. godine.

Automatic Recognition in the EEA, 2025 (AR25)

Projekt pod nazivom Automatic Recognition in the EEA, 2025 (AR25) – Automatsko priznavanje u Europskom gospodarskom prostoru, 2025. (AR25), financiran sredstvima ERASMUS+ programa Europske unije ima za cilj podržati provedbu Preporuke Vijeća Europske unije o automatskom priznavanju i osigurati automatsko priznavanje razina inozemnih kvalifikacija do 2025. godine i to usklađivanjem institucionalnih postupaka priznavanja s načelima Lisabonske konvencije o uzajamnom priznavanju (LRC), zatim promicanjem Spotlight alata za samovrednovanje i pružanjem podrške budućem radu na priznavanju razdoblja studija u višem srednjem obrazovanju putem mapiranja nacionalnih praksi u priznavanju. Također, cilj projekta je identificirati izazove i područja za poboljšanje te raditi na izgradnji kapaciteta na visokim učilištima nužnih za provedbu vrednovanja mikro-vjerodajnica (microcredentials), uključujući automatsko prepoznavanje, kao i ažuriranje postojeće STACQ aplikacije i EAR – HEI priručnika, a kako bise racionalizirala praksa vrednovanja/prepoznavanja.

Ciljne skupine su: visoka učilišta, ENIC i NARIC centri, dionici u priznavanje na području EHEA i EEA (agencije za osiguravanje kvalitete, rektorske konferencije itd.), dionici koji se bave poticanjem akademske i radne mobilnosti u višem srednjoškolskom obrazovanju obrazovanje.

Koordinator projekta je nizozemski ENIC/NARIC ured (NUFFIC).

Partneri na projektu su: BUNDESMINISTERIUM FUER BILDUNG, WISSENSCHAFT UND FORSCHUNG, (BMBWF), Austrija; AGENCIJA ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE (AZVO), Hrvatska; UDDANNELSES- OG FORSKNINGSSTYRELSEN (DANISH AGENCY), Danska; EDUCATION AND YOUTH BOARD (Edu Youth Board), Estonija; FRANCE EDUCATION INTERNATIONAL (FEI), Francuska; UDARAS NA HEIREANN UM CHAILIOCHTAIAGUS DEARBHU CAILIOCHTA (QQI), Irska; ASSOCIAZIONE CIMEA (CIMEA), Italija; STUDIJU KOKYBES VERTINIMO CENTRAS (SKVC), PIC 989821563, Litva; MALTA FURTHER AND HIGHER EDUCATIONAUTHORITY (MFHEA), Malta; NASJONALT ORGAN FOR KVALITET I UTDANNINGEN NOKUT (NOKUT), Norveška; NARODOWA AGENCJA WYMIANY AKADEMICKIEJ (NAWA), Poljska; UNIVERSITETS- OCH HOGSKOLERADET (UHS), Švedska.

Trajanje projekta: travanj 2023. godine – travanj 2025. godine

Mediterranean Automatic Recognition Network (MAReN)

Glavni cilj projekta MAReN: Mediterranean Automatic Recognition Network je podržati i potaknuti postizanje ciljeva Europskog obrazovnog prostora, posebice provedbu Preporuke Vijeća Europske unije o promicanju automatskog priznavanja visokoškolskih i srednjoškolskih kvalifikacija te ishoda razdoblja učenja provedenog u inozemstvu. Opseg projekta MAReN uključuje poticanje automatskog priznavanja u mediteranskoj regiji, počevši od zemalja partnera projekta, stvaranjem mreže ENIC i NARIC centara koji rade na automatskom priznavanju u mediteranskoj regiji; razvoj alata za podršku svakodnevnom radu ocjenjivača mikro-vjerodajnica; uspostavljanje sinergije s drugim inicijativama vezanim uz automatsko prepoznavanje u drugim regijama, osobito onim razvijenim u Adriatic regiji u okviru ERASMUS+ projekta AdReN.

Za potrebe koordinacije aktivnosti MAReN-a, bit će na Sveučilištu Federico II u Napulju uspostavljeno tajništvo čijim će se radom jamčiti održivost Mreže i nakon trajanja projekta. Svi rezultati projekta bit će dostupni na internetskoj stranici MAReN-a koja će biti alat dostupan svim relevantnim dionicima.

Očekivani učinak koji se želi ostvariti projektom je uspostava automatskog priznavanja kvalifikacija među zemljama mediteranske regije kroz razvoj alata, poput usporedne tablice, koji su namijenjeni visokim učilištima i drugim dionicima. Drugi važan aspekt ovog projekta je jačanje suradnje među NARIC centrima mediteranske regije te, zahvaljujući njihovom angažmanu, i među ministarstvima nadležnim za visoko obrazovanje partnerskih zemalja, što će biti olakšano uspostavom tajništva Mreže.

Poziv: ERASMUS-EDU-2022-NARIC-IBA

Koordinator projekta: ASSOCIAZIONE CIMEA (CIMEA), Italija,

Projektni partneri: AGENCIJA ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE (AZVO), Hrvatska; FRANCE EDUCATION INTERNATIONAL (FEI), Francuska; MINISTERIO DA EDUCACAO E CIENCIA (MEC), Portugal; MINISTERIO DE UNIVERSIDADES (MUNI), Španjolska.

Trajanje projekta: travanj 2023. godine – travanj 2025. godine

DEQAR CONNECT – Enhancing the Coverage and Connectivity of QA in the EHEA through DEQAR

Agencija za znanost i visoko obrazovanje partner je projekta pod nazivom Enhancing the Coverage and Connectivity of QA in the EHEA through DEQAR (DEQAR CONNECT), čiji je nositelj Europski registar agencija za osiguravanje kvalitete (European Quality Assurance Register for Higher Education – EQAR).

DEQAR CONNECT je dvogodišnji projekt, u trajanju od siječnja 2020. godine do 31. prosinca 2021. godine, a koji se nastavlja na nekoliko projekata financiranih od strane Europske komisije, među kojima je i projekt Database of External Quality Assurance Reports (DEQAR). Cilj DEQAR projekta, gdje je AZVO također bio partner, bila je izrada europske baze s podacima o ishodima vrednovanja visokih učilišta. DEQAR CONNECT pak ima za cilj proširiti navedenu bazu uključujući Agencije u Europskom prostoru visokog obrazovanja koje njome nisu bile prethodno obuhvaćene u sklopu DEQAR projekta, kao i poboljšati upotrebu DEQAR podataka. Projekt će biti financiran sredstvima iz programa Europske unije Erasmus+.

Agencija za znanost i visoko obrazovanje registrirana u EQAR-u od 25. studenoga 2011. godine, a odlukom Vijeća EQAR-a obnovljeno joj je članstvo 20. lipnja 2017. godine.

Detaljne informacije o projektu nalaze se na poveznici: https://www.eqar.eu/kb/projects/deqar-connect/