Skoči do sadržaja

Poštovani,

AZVO nastavlja provoditi ispitivanja zadovoljstva djelatnika kako bi daljnjim poboljšanjima unaprijedili radnu okolinu i druge aspekte radne organizacije.

Upitnik je anoniman, a sudjelovanje dobrovoljno te Vas molimo da na sva pitanja odgovorite iskreno i konstruktivno. Rezultati će biti dostupni na razmjeni u mapi SUK.

Prvi dio upitnika ispituje Vaše viđenje radne organizacije te sadrži izjave o različitim aspektima rada u AZVO-u – osobinama posla, radnom učinku i sustavu nagrađivanja, povratnoj informaciji, razvoju zaposlenika, inovativnosti, komunikaciji, nadređenima, rješavanju konflikata i radnim vrijednostima.

Molimo procijenite u kojoj se mjeri s pojedinom tvrdnjom slažete tako da odaberete jedan broj koji odgovara Vašem stupnju slaganja s tom tvrdnjom. Stupnjevi slaganja kreću se od:

1 – uopće se ne slažem
2 – uglavnom se ne slažem
3 – djelomično se slažem
4 – uglavnom se slažem
5 – u potpunosti se slažem

Napomena

* Neposredni nadređeni – odnosi se na osobu koja zaposleniku zadaje zadatke, prati njihovo ostvarenje, daje povratnu informaciju i sl. ** Uprava – odnosi se na ravnateljicu, zamjenicu i pomoćnike ravnateljice

Drugi dio upitnika ispituje zadovoljstvo poslom te Vas molimo da procijenite:

koliko je vaše opće zadovoljstvo poslom koliko je pojedini aspekt posla Vama osobno važan i u kojoj ste mjeri zadovoljni s pojedinim aspektom posla. Molimo Vas da svoju procjenu izrazite tako da odaberete jedan broj koji odgovara Vašem stupnju zadovoljstva i važnosti s tom tvrdnjom.
Stupanj važnosti kreće se od: 1(Uopće mi nije važno) do 5 (Izrazito mi je važno)

Aspekt posla

Molimo, navedite 3 aspekta posla s kojima ste najviše odnosno najmanje zadovoljni.

Odaberite do 3 aspekta
Odaberite do 3 aspekta

Navedite svoje konkretne prijedloge za poboljšanje organizacijske klime i svog zadovoljstva poslom (pri tom vodite računa da prijedlozi budu konkretni te realistični odnosno da postoje adekvatni resursi za njihovo provođenje).

Ukoliko ste kao jedan od odgovora naveli i „meke vještine“, navedite iz kojih područja smatrate da Vam je potrebna dodatna edukacija:

(Odaberite najviše 3 odgovora)
(Zaokružite najviše 3 odgovora)
(Zaokružite najviše 3 odgovora)
(Zaokružite najviše 3 odgovora)

Razmišljate li trenutno o promjeni posla?

=