Skoči do sadržaja

Ukoliko imate dodatnih pitanja na koja niste pronašli odgovore na našim mrežnim stranicama, obratite se na neki od sljedećih kontakata.

Nacionalni ENIC/NARIC ured

Za vrednovanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija u svrhu pristupa tržištu rada u Republici Hrvatskoj ili pojašnjenje hrvatskih visokoškolskih kvalifikacija obratite se Nacionalnom ENIC/NARIC uredu Agencije za znanost i visoko obrazovanje na kontakt telefon:

+ 385 1 6274 888 (uredovno vrijeme za telefonske pozive: utorak – petak, od 09:00 do 12:00 sati) ili putem e-pošte: enic@azvo.hr

NAPOMENA:
Zahtjev za vrednovanje inozemne visokoškolske kvalifikacije (koji se sastoji obrasca zahtjeva i pripadajuće dokumentacije) dostavlja se isključivo poštom na adresu:
AGENCIJA ZA ZNANOST  I VISOKO OBRAZOVANJE
NACIONALNI  ENIC/NARIC URED
Donje Svetice 38/5
10000 Zagreb, Republika Hrvatska

Your Europe logo

* Mandatory field