Skoči do sadržaja
U veljači 2006. godine djelatnici Agencije za znanost i visoko obrazovanje posjetili su finsku agenciju – Finnish Higher Education Evaluation Council (FINHEEC) da bi se upoznali s aktivnostima iste te primijenili njihovo iskustvo na AZVO.

AZVO je već po unutarnjoj organizaciji daleko više od FINHEEC-a, kojemu je uloga nacionalna evaluacija visokoškolskih institucija. Finska agencija zadužena je za organizaciju evaluacija studijskih programa,  tematske evaluacije i za provedbu sustava osiguranja kvalitete, te je tajništvo Nacionalnog  vijeća za visoko obrazovanje. Po kategorizaciji zaposlenici FINHEEC-a su glavni tajnik, savjetnici i projekt menadžeri koji uz pomoć vanjskih eksperata organiziraju i pišu konačnu evaluaciju. Agencija za znanost i visoko obrazovanje RH ima širu ulogu pa osim djelatnosti FINHEEC-a ima odjel za znanost, odjel za međunarodnu suradnju s TEMPUS uredom i ENIC/NARIC uredom za priznavanje visokoškolskih kvalifikacija, te odjel za statistiku i analitiku.  Po svojoj strukturi i ulozi Agencija za znanost i visoko obrazovanje je nezavisna institucija zadužena za praćenje i poticanje kvalitete cjelokupne znanosti i visokog obrazovanja, što je od ogromnog značenja za zemlju u tranziciji i za povezivanje europskim zahtjevima i načelima, kao i za podizanje opće društvene svijesti o važnosti i praćenju kvalitete i ishoda obrazovanja i znanosti, dakle za kvalitetnije kadrove u zemlji.
U toku boravka uspostavljeni su kontakti sa University of Art and Design Helsinki, University of Helsinki, The Finnish Council of University Rectors (FCUR).

U okviru posjeta djelatnici Agencije i zamjenica ravnateljice razgovarali su s predstavnicom ENQA (European Association for Quality Assurance in Higher  Education) o uvjetima za pristupanje toj važnoj  organizaciji. Prigodom posjeta  Biommedicum centru, razgovarano je s njihovim predstavnicima te se povezalo s voditeljima projekata koji su pokazali interes za suradnju u smislu izmjene iskustava, studenata i recenzenata. Posjet Tekes-u, poznatoj finskoj instituciji za evaluaciju i financiranje tehnoloških projekata, također je bio produktivan jer su uspostavljeni temelji za daljnu suradnju.