Skoči do sadržaja

Djelatnici AZVO-a sudjelovali su na ENQA seminaru „Current trends in the European Quality Assurance and the situation in the SEE region“ koji je održan u Bugarskoj (Sofija) 9. i 10. studenoga 2007. godine.

Na seminaru su predstavljena iskustva jugoistočnih europskih zemalja u području akreditacije, vrednovanja i osiguranja kvalitete u visokom obrazovanju, predstavljene su agencije, njihovi pravni okviri za osiguranje kvalitete, problemi i planovi.

ENQA je predstavila dostignuća radne skupine za izradu Europskog registra agencija za osiguranje kvalitete čiji će naziv biti „European Quality Assurance Register in Higher Education“ (EQAR). Poznato je i da će se osnivački sastanak održati u Bruxellesu 4. ožujka 2008. godine, a predviđa se da će prve prijave u registar početi u lipnju 2008. godine. Službena web stranica: www.eqar.eu trenutno je u izradi i trebala bi biti aktivna u prosincu ove godine.

Dodatne informacije:

http://www.enqa.eu/eventitem.lasso?id=143&cont=pasteventDetail

Izvješće sa ENQA seminara_Bugarska

Datum objave: 14. studenoga 2007. godine