Skoči do sadržaja
Projektni tim Tempus projekta WBC – Virtual Manufacturing Network – Fostering an Integration of the Knowledge Triangle (www.wbc-vmnet.rs) pripremio je za javnu raspravu prijedlog novog regionalnog modela suradnje sveučilišta i poslovnih subjekata.  U projekt je uključeno Sveučilište u Rijeci, dok je voditelj projekta, odnosno grant holder, Sveučilište u Kragujevcu iz  Srbije. Kako se projekt bavi integracijom tzv.“trokuta znanja“ koji sadrži obrazovanje, istraživanja i inovacije u poslovnim subjektima, kroz uspostavljanje održive i efikasne suradnje svih sudionika, za poboljšavanje predloženog modela i njegovu daljnju implementaciju u regiji zapadnog Balkana osobito nam je važan ‘glas javnosti’.

S ciljem postizanja nacionalnog i regionalnog konsenzusa u ovom području, pripremljena je publikacija pod nazivom WBC Regional Model of University – Enterprise Cooperation, a čija struktura obuhvaća prikaze:

·         EU zakonodavstva, poticaja i postignuća u području suradnje sveučilišta i poslovnih subjekata,
·         trenutačnog stanja u tom području u zemljama zapadnog Balkana, raspoloživih resursa, uočenih potreba i ograničenja,
·         primjera najbolje EU prakse, kroz studije slučaja realiziranih s 15 EU sveučilišta,
·         predloženog modela, tj. liste preporuka za modernizaciju sveučilišta u regiji i njegovo približavanje potrebama društva i ekonomije, odnosno uspostavljanja održivih struktura i mehanizama koji bi trebali podržati suradnju s poslovnim subjektima i pokrenuti inovacije.

Javna rasprava trajat će do 30.svibnja 2010.,  a model bi trebao biti dodatno poboljšan prijedlozima i sugestijama kroz diskusije u okviru info dana koji će se organizirati u osam sveučilišnih centara u WBC regiji, kao i kroz brojne pojedinačne sastanke i diskusije s predstavnicima resornih Ministarstava, regionalnih razvojnih agencija, gospodarskih komora, udruženja poslovnih subjekata i ostalih interesnih grupa. Tiskana publikacija obuhvatit će izmjene i dopune, prijedloge i sugestije te je planirana za lipanj 2010., nakon čega će se distribuirati u regiji, a i šire.

Prijedlozi i sugestije mogu se poslati na e-mail adresu projekta info@wbc-vmnet.rs ili na zoran.jurkovic@riteh.hr .

Publikacija WBC Regional Model of University-Enterprise Cooperation – nalazi se u privitku.

Publikacija

Datum objave: 16. travnja 2010. godine