Skoči do sadržaja

»Agencija za znanost i visoko obrazovanje ima ključnu ulogu u hrvatskom obrazovanju«, rekao je Dragan Primorac, ministar znanosti, obrazovanja i športa, koji je obišao prostorije Agencije. Sljedeći korak Agencije bit će evaluacija znanstvenih institucija, a kasnije i sveučilišnih ustanova.

ministarPrimorac.jpg»Iako vrlo samozatajna, Agencija za znanost i visoko obrazovanje ima ključnu ulogu u hrvatskom obrazovanju«, rekao je u utorak Dragan Primorac, ministar znanosti, obrazovanja i športa, koji je obišao prostorije Agencije. Tom je prigodom ministar upoznao zaposlenike Agencije i porazgovarao s načelnicima odjela.
Agencija je osnovana 2004., no tek je u veljači 2005. počela s radom. Pruža stručnu i administrativnu pomoć Nacionalnim vijećima za znanost i za visoko obrazovanje, a trenutačno joj je glavni cilj osigurati kvalitetno obrazovanje.
Jasmina Havranek, ravnateljica Agencije, predstavila je Primorcu dosadašnji rad. Agencija je, prema riječima njezinih djelatnika, osmislila brojne sustave za poboljšanje obrazovanja u Hrvatskoj. Sustav implementiranja stavaka Bolonjske deklaracije i sustav osiguravanja kvalitete nastave samo su neki od njih.
»Vrlo sam zadovoljan. Na primjer, s priznavanjem stranih diploma uvijek smo imali problema, a Agencija je u samo godinu i pol riješila čak 2000 od 2500 zaprimljenih zahtjeva«, izjavio je Primorac.
I Primorac i djelatnici Agencije najavili su sljedeći veliki korak: evaluaciju znanstvenih institucija, a kasnije i samih sveučilišnih ustanova. Primorac je rekao da način procjene kvalitete sveučilišta još nije ustvrđen, no da će se sigurno provjeravati kadrovi i prostori te prihvaćati mišljenja studenata. Sljedeće će godine Agencija pokrenuti pilot-projekt kojim će, za početak, procijeniti rad deset znanstvenih institucija. (Vjesnik 19.7.2006.)