Skoči do sadržaja
Kao što je objavljeno u brošuri ‘Državna matura 2009./2010. i prijave za upis na studijske programe’ (str. 37.-39.), koja je dostupna na mrežnoj stranici www.postani-student.hr od prosinca 2009. godine, u srijedu 7. srpnja u jutarnjim će satima na mrežnim stranicama www.postani-student.hr privremene rang-liste postati konačnima te može započeti proces potvrde namjere upisa.

Proces će započeti u 05.00 sati ujutro. Radi osiguranja podjednakih uvjeta i za kandidate koji nemaju internet kod kuće,  rok za potvrdu namjere upisa počinje teći tek od 10.00 sati.

Podsjećamo da od 7. pa do 20.  srpnja 2010. godine u ponoć kandidati imaju mogućnost potvrditi namjeru upisa za bilo koji studijski program na kojemu su ostvarili pravo upisa, tj. našli se unutar upisne kvote. Kada se kandidat nađe unutar upisne kvote željenog studijskog programa, imat će na raspolaganju 48 sati da potvrdi namjeru upisa i to na bilo koji od onih studijskih programa na kojemu je na rang listi iznad upisnoga praga, odnosno unutar upisne kvote. Vrijeme od 48 sati počinje se odbrojavati u trenutku kada se na pojedinoj rang-listi kandidat pojavi unutar upisne kvote. Detaljne upute za postupak potvrde namjere upisa mogu se naći pod obavijesti Upute za potvrdu namjere upisa.

Svakih sat vremena generiraju se nove rang-liste te se tako može pratiti kretanje po njima.

Nakon potvrde namjere upisa daljnje informacije oko samoga postupka i datuma upisa i potrebne dokumentacije potrebno je potražiti izravno na visokome učilištu na kojemu je potvrđena namjera upisa.

Datum objave: 06. srpnja 2010. godine