Skoči do sadržaja
Upravno vijeće Agencije za znanost i visoko obrazovanje (AZVO) donijelo je na svojoj 14. sjednici održanoj 17. srpnja 2007. godine odluku da će Agencija u suradnji s konzultantima projekta CARDS 2003, na zahtjev visokih učilišta, provesti pilot projekt vanjske provjere sustava osiguranja kvalitete (audit) na dva do tri visoka učilišta u RH.

Tim povodom, Agencija za znanost i visoko obrazovanje organizirat će u listopadu 2007. godine, u suradnji s konzultantima CARDS projekta 2003, seminar za osobe koje će biti uvrštene u bazu stručnjaka za sustav osiguranja kvalitete u visokom obrazovanju (auditore) te će kao takvi provoditi vanjsku provjeru sustava osiguranja kvalitete na visokim učilištima kako tijekom ovog pilot projekta tako i tijekom buduće redovite periodičke vanjske provjere sustava osiguranja kvalitete na visokim učilištima.

Očekivani ishodi ovog pilot projekta imat će dvostruk značaj. S jedne strane rezultati provjere u funkciji su unaprjeđenja sustava osiguranja kvalitete na predmetnim učilištima, a s druge strane njihova je važnost u meta testiranju djelotvornosti modela vanjske provjere osiguranja kvalitete konceptualiziranog u AZVO-u. Stoga se težina ovog pilot projekta ogleda u činjenici da će sustav provjere osiguranja kvalitete na visokim učilištima, razvijen u skladu s relevantnim europskim aktima kao što su ENQA-ini Standardi i smjernice za osiguranje kvalitete u Europskom prostoru visokog obrazovanja te najnovijim europskim i svjetskim spoznajama u ovom području, uskoro zaživjeti u i u hrvatskom prostoru visokog obrazovanja.

Datum objave: 12. listopad 2007. godine