Skoči do sadržaja

Fond „Jedinstvo uz pomoć znanja“ pokrenuo je Program povezivanja znanstvenika i stručnjaka, otvorivši dva natječaja za potporu putovanja mladih stručnjaka i znanstvenika iz Hrvatske te visokoobrazovanih ljudi hrvatskog porijekla iz inozemstva.

Cilj je Programa povezivanja privući vještine i znanja znanstvene i stručne dijaspore u Hrvatsku kroz pokretljivost i umrežavanje visokostručnih ljudi, kako bi se unaprijedila znanost i tehnologija u Hrvatskoj.

Natječaji za prijavu posjeta u trajanju do 6 mjeseci bit će trajno otvoreni. Prijavu je moguće je podnijeti preko stranice www.ukf.hr, a svaka tri mjeseca povjerenstva Fonda donosit će odluke o dodjeli sredstava.

Potpora „Stjecanje iskustva“ namijenjena je mladim znanstvenicima i stručnjacima iz Hrvatske (do 36 godina starosti), za financiranje kratkoročnih putovanja u znanstveno-istraživačke centre u inozemstvu radi uspostave suradnje i stjecanja novih vještina, s ciljem jačanja hrvatske znanstveno-tehnološke konkurentnosti.

Potpora „Posjet domovini“ omogućava stručnjacima i znanstvenicima koji žive i rade u inozemstvu financiranje kratkoročnih putovanja u Hrvatsku s ciljem prijenosa znanja, tehnologija i vještina u Hrvatsku za unaprjeđenje znanosti i tehnologije.

Fond „Jedinstvo uz pomoć znanja“ pokrenulo je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa sredstvima iz kredita Svjetske banke (5 milijuna eura tijekom 3 godine). Fond financira zajedničke znanstvene i tehnološke projekte znanstvenika i stručnjaka iz dijaspore sa znanstvenicima, institucijama i tvrtkama u domovini.

Za ranije započeti Program znanstvene suradnje pokazan je velik interes, a novi krug tog programa za zajedničke projekte domovine i dijaspore pokrenut će se tijekom jeseni. Natječaji Programa za mlade znanstvenike i stručnjake (Potpora „Moje prvo istraživanje“ te potpora „Reintegracija“) upravo su otvoreni, a krajnji je rok za prijavu 15. rujna 2007.

Fond će periodično ponavljati natječaje te raspisivati nove (namijenjene komercijalizaciji istraživanja, zaštiti intelektualnog vlasništva te poticanju mladih stručnjaka i znanstvenika u privredi). Cilj svih poduprtih projekata je iskorištavanje potencijala hrvatske znanstvene i stručne dijaspore za razvoj društva utemeljenog na znanju.

Informacije o natječajima, prijavama, postupku evaluacije i radu Fonda mogu se pronaći na internetskoj adresi www.ukf.hr.

S poštovanjem,

dr. sc. Hrvoje Meštrić,

voditelj programa