Skoči do sadržaja

U sklopu programa TAIEX, gosp. Alan Hunt, savjetnik za razvoj kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju pri Sveučilištu Bournemouth, boravit će u Agenciji za znanost i visoko obrazovanje u razdoblju od 19. – 23. studenog 2007. godine.

Pri izradi aplikacije za projekt TAIEX „Jačanje kapaciteta za razvoj sustava osiguranja kvalitete na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj”  Agencija se rukovodila mišljenjem da nakon ustrojavanja jedinica za osiguranje kvalitete pri visokim učilištima, njihova povezivanja u mrežu te pružanja učilištima osnovnih informacija i primjera iz dobre prakse u vezi s unutarnjom prosudbom sustava osiguranja kvalitete, sljedeći korak ka uspostavljanju neovisne vanjske prosudbe sustava kvalitete koji Agencija mora poduzeti odnosi se na izobrazbu određenog broja osoba iz akademske zajednice, privrede i studenata koje će u sklopu prosudbenih skupina provoditi takvu prosudbu na visokim učilištima.

U tom cilju, gosp. Hunt održat će seminar o postupku vanjske prosudbe sustava osiguranja kvalitete kakav se provodi u Velikoj Britaniji, pri čemu će obuhvatiti teme kao što su opći okvir, cilj i opseg neovisne prosudbe, koraci u provedbi i ishodi vanjske prosudbe, uloga članova prosudbene skupine, provedba unutarnje prosudbe i praćenje primjene preporuka prosudbene skupine te će izložiti primjer provedbe neovisne prosudbe na Sveučilištu Bournemouth.

U smislu gore navedenog, ciljevi posjeta gosp. Hunta komplementarni su cilju druge sastavnice projekta CARDS 2003. koja se odnosi na pružanje podrške uspostavljanju nacionalne mreže jedinica za osiguranje kvalitete u visokom obrazovanju i razvoj sustava osiguranja kvalitete na visokim učilištima.