Skoči do sadržaja

U četvrtak, 29. svibnja 2008. godine u Matici hrvatskoj održan je sastanak na temu „Pozicioniranje Agencije za znanost i visoko obrazovanje u europskom sustavu agencija za osiguravanje kvalitete“.
Direktan povod za sastanak bio je posjet gospodina Colina Tücka, trenutno jedine zaposlene osobe u Europskom registru za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju (The European Quality Assurance Register for Higher Education). Europski registar za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju nedavno je osnovan (ožujak 2008.g.) te je Agencija za znanost i visoko obrazovanje kao i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa podržalo osnivanje Registra.
Registar ima za cilj omogućiti svim dionicima i javnosti otvoren pristup objektivnim informacijama o vjerodostojnosti agencija za osiguravanje kvalitete koje djeluju u skladu s Europskim standardima i smjernicama za osiguravanje kvalitete (ESG) te potaknuti uzajamno priznavanje odluka o osiguravanju kvalitete i akreditaciji.
S tim u skladu, Agencija za znanost i visoko obrazovanje planira svoje aktivnosti u smjeru ostvarivanja uvjeta neophodnih za pristup Registru te nastavlja s pripremama s ciljem dobivanja punopravnog članstva u ENQA-i/European Association for Quality Assurance in Higher Education (Agencija je krajem 2007. godine stekla pridruženi status u ENQA-i).

Članstvo nacionalne Agencije u ENQA-i za institucije u znanosti i visokom obrazovanju u Republici Hrvatskoj izuzetno je važno jer znači kredibilitet cijelog sustava na nacionalnoj razini, poticanje mobilnosti i naravno garancija kvalitete institucija u sustavu znanosti i visokog obrazovanja te njihova konkurentnost na europskoj, odnosno svjetskoj razini.

Gospodin Colin Tück na sastanku je predstavio ideju, strukturu i kriterije za pristupanje Europskom registru za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju, a dr. sc. Vesna Dodiković Jurković načelnica Odjela za osiguravanje kvalitete Agencije za znanost i visoko obrazovanje, ponovno je prezentirala i naglasila važnost dokumenta „Europski standardi i smjernice za osiguravanje kvalitete“ (ESG) koji je temeljni kriterij za izgradnju sustava za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju.

Važnost ESG dokumenta je neosporna i to ne samo za agencije koje se bave osiguravanjem kvalitete u visokom obrazovanju, već i za sama visoka učilišta. Primjena svih u ESGu navedenih standarda i smjernica za osiguravanje kvalitete preduvjet je da se agencija priključi Registru i ENQA-i.

Važeći propisi u Republici Hrvatskoj, Agenciji za znanosti i visoko obrazovanje ne omogućavaju potpuno ispunjavanje svih uvjeta i standarda, zbog čega je neophodno postići što skoriji dogovor svih dionika i zakonodavca s ciljem pronalaženje najboljeg modela za uspostavljanje sustava osiguravanja kvalitete u visokom obrazovanju i znanosti.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa najavilo je izmjene Zakona do kraja 2008. godine. Neophodno je jasno definirati uloge i odgovornosti svih dionika u sustavu znanosti i visokog obrazovanja kad govorimo o osiguravanju kvalitete.

Predstavnici akademske zajednice na sastanku su izrazili potporu Agenciji za znanost i visoko obrazovanje u njenim nastojanjima da postane dio Registra i ENQA-e te su također predložili su da i akademska zajednica podrži izmjenu postojećeg Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju u skladu s ESG-om.

Prezentacije sa sastanka:
The European Quality Assurance Register for Higher Education – Colin Tück (ptt.)
ESG kao polazište za pristupanju ENQA-i i Registru – dr. sc. Vesna Dodoković Jurković (ptt.)

Datum objave: 30. svibnja 2008.g.