Skoči do sadržaja

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske, Agencija za znanost i visoko obrazovanje i Delegacija Europske komisije u Republici Hrvatskoj, predstavili su dana 26. veljače 2007. godine u Informacijskom centru EU u Zagrebu, Trg žrtava fašizma 6., nedavno pokrenut CARDS projekt u području osiguranja kvalitete visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj.

eu-logo.jpgProjekt u sklopu CARDS programa 2003 «Jačanje Agencije za znanost i visoko obrazovanje u njenoj ulozi osiguranja kvalitete i razvoj pratećeg informacijskog sustava» počeo je u rujnu 2006. godine i trajat će do ožujka 2008. Sredstva u iznosu od 600.000 eura za provedbu projekta osigurala je Europska unija. Projekt provodi međunarodni konzorcij koji predvodi GOPA Consultants iz Njemačke udružena s hrvatskom tvrtkom Nobium d.o.o.

Svrha projekta je promovirati reformu visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj u skladu s najboljim praksama država članica Europske unije.

Glavni ciljevi tog projekta su:
– jačanje uloge Agencije za znanost i visoko obrazovanje u području osiguranja kvalitete na visokoškolskim ustanovama, 
– uspostava nacionalne mreže osiguranja kvalitete i 
– izgradnja informacijskog sustava koji će podržavati proces osiguranja kvalitete u hrvatskoj akademskoj zajednici.

U sklopu prvog javnog predstavljanja projekta organiziran je pored press konferencije i okrugli stol na temu osiguranja kvalitete u visokom obrazovanju s posebnim naglaskom na vanjsko vrednovanje visokoškolskih ustanova. U kojoj su mjeri hrvatske ustanove spremne za taj proces koji je u pripremi i planu rada Agencije za znanost i visoko obrazovanje, razmatrat će predstavnici institucija koje će imati važnu ulogu u procesu poboljšanja kvalitete visokog obrazovanja u Hrvatskoj.

Vanjska evaluacija ustanova:
Tema okruglog stola bila je vezana uz vanjsku evaluaciju ustanova iz sustava visokog obrazovanja koja se još uvijek sustavno ne provodi kod nas, ali je takva vrsta aktivnosti u pripremi i u planu rada Agencije za znanost i visoko obrazovanje u čiju nadležnost spada i osiguravanje kvalitete visokog obrazovanja u Hrvatskoj.

Pored usklađivanja našeg obrazovnog sustava sa sustavima u Europskoj uniji i stavljanja studenata u centar obrazovnog procesa, uvođenje jasnih i pouzdanih mehanizama osiguravanja kvalitete važan je aspekt Bolonjskog procesa.

Vanjska evaluacija, kao važan element osiguranja kvalitete, uključuje između ostalog posjet tima stručnjaka pojedinoj ustanovi. Timovi su sastavljeni od disciplinarnih – hrvatskih i međunarodnih – stručnjaka, ali i stručnjaka u području osiguranja kvalitete, a često su i korisnici – studenti – dio tima. Za vrijeme posjeta upoznaju se s trenutnim stanjem na ustanovi (kroz pregled formalnih okvira – strateških dokumenata, uredbi i pravilnika ustanove, kroz pregled aktivnosti – programa, predmeta, broja nastavnika, studenata, studentskih rezultata (prolaznost na ispitima, trajanje studija itd.) te kroz razgovore s upravom, nastavnicima, zaposlenicima i studentima. Na temelju tih saznanja sastavlja se izvještaj o kvaliteti ustanove ili programa ili ponekad, kad se rade i tematske evaluacije, o pojedinim aspektima organizacije (poput organizacije studentske službe, internacionalizacije programa, primjene ICT u obrazovanju itd.). Izvještaj osim snimke stanja nudi i prijedloge poboljšanja kvalitete i šalje se ponajprije ustanovi, ali se u nekim zemljama znaju javno objavljivati ili čak međusobno komparirati ustanove što služi kao podloga za rangiranje visokih učilišta.

Kroz okrugli stol na kojem su sudjelovati osobe iz sustava visokog obrazovanja a koje će kroz svoje ustanove biti važni sudionici tog procesa vanjske evaluacije (Ministarstvo, Agencija, same visokoškolske ustanove i predstavnici korisnika – studenata) željeli smo razmotriti koliko su hrvatske visokoškolske ustanove spremne za taj proces, koji bi faktori mogli usporavati provedbu takvih evaluacija, a što bi moglo pogodovati tom procesu.

Datum objave: 27. veljače 2007. godine