Skoči do sadržaja

U prostorijama Agencije za znanost i visoko obrazovanje 26. ožujka 2010. u 10.30 sati održat će se radionica sa predstavnicima Studentskih zborova i Studentskih zborova Vijeća veleučilišta i visokih škola RH pod nazivom „Uloga studenata u radu sustava za osiguravanje kvalitete na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj i njihova iskustva u implementaciji bolonjskog procesa do 2010. g.“

Svrha radionice, koju organizira Uprava za osiguravanje kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju AZVO, je ustanoviti na koji način i u kolikoj mjeri hrvatski studenti sudjeluju u radu svojih institucija (prije svega po pitanju osiguravanja kvalitete) te kakva su općenito stajališta studenata o ključnim pitanjima implementacije bolonjske reforme deset godina nakon potpisivanja Deklaracije.

Teme o kojima će biti riječi su:

·         Kultura kvalitete na visokim učilištima – uključenost studenata u rad jedinica za osiguravanje kvalitete
·         Sudjelovanje studenata u izradi dokumenata sustava osiguravanja kvalitete
·         Odgovornost studenata u sustavu osiguravanja kvalitete
·         Zadovoljstvo studenata sustavom ocjenjivanja i postupkom žalbe
·         Dodjeljivanje ECTS bodova
·         Dostupnost informacija unutar visokog učilišta
·         Studentska prolaznost na ispitima
·         Zadovoljstvo studenata definiranim ishodima učenja
·         Mobilnost studenata
·         Suradnja s drugim studentskim organizacijama na nacionalnoj razini te ESU
·         Uključenost studenata u postupke vanjskih vrednovanja izvan RH
·         Bolonjski proces – pozitivne/negativne strane; ESG
·         Studentski standard, kampusi, studentska praksa
·         Kontakti s alumnijima
·         Rangiranje