Skoči do sadržaja

 organizaciji Agencije za znanost i visoko obrazovanje je dana 26. rujna 2007. godine u Auli Sveučilišta u Zagrebu održan seminar „Direktiva 2005/36/EZ Europskoga Parlamenta i Vijeća od 7. rujna 2005. godine o priznavanju stručnih kvalifikacija“ projekta Osnaživanje uloge Nacionalnog ENIC/NARIC ureda.

Na seminaru je prisustvovalo oko 50 predstavnika resornih ministarstava i drugih javnih i državnih institucija, kao i predstavnika profesionalnih udruženja i komora nadležnih za regulirane djelatnosti u Republici Hrvatskoj, kako bi uspostavili međusoban kontakt i kroz buduću suradnju izradili adekvatan pravni okvir i administrativnu strukturu za priznavanje kvalifikacija u svim reguliranim profesijama.

Tijekom Seminara predstavnici nizozemskih vladinih institucija su kroz svoje prezentacije sve prisutne upoznali s relevantni članci Direktive 2005/36/EZ, kao i pozadinom Direktive i njenim općim principima te s postupkom stručnog priznavanja inozemnih visokoškolskih kvalifikacija, a sve s ciljem usklađivanja hrvatskog zakonodavstva u području priznavanja sa zahtjevima Direktive 2005/36/EZ te stvaranja administrativnih i institucionalnih preduvjeta da se zakonska rješenja mogu što bolje primijeniti u praksi.

Prezentacije:

Directive 2005/36/EC
Introduction to professional recognition
Practice in the Netherlands
Uniform procedure to deal with foreign educated professionals