Skoči do sadržaja

Središnji prijavni ured (SPU) je nacionalni centar za prijave na studijske programe, odnosno na visoka učilišta u Republici Hrvatskoj.
SPU je, na temelju Zakona o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju, osnovan pri Agenciji za znanost i visoko obrazovanje u svibnju 2009. godine kako bi se na jednom mjestu objedinili poslovi vezani uz prijave na studijske programe te ispunjavanja uvjeta za upise na visoka učilišta.

Ured ima niz zadataka koje izvršava tijekom mjeseci pripreme za prijavu na visoka učilišta, a jedan od važnijih  je da provede centralnu obradu prijava na efikasan način. Namjera je omogućiti jednak tretman svim kandidatima te smanjiti troškove prijava. 
Cjelokupni proces prijave odvija se putem Nacionalnog informacijskog sustava prijave na visoka učilišta (NISpVU)koji služi kandidatima za prijavu na odabrane studijske programe, čime se određuju i ispiti državne mature koje moraju položiti. Sustavu se pristupa preko internetske adrese www.postani-student.hr koja će biti aktivna od 01. lipnja 2009. godine.

Datum objave: 06. svibnja 2009. godine